+84 28 39 338 339

VẤN ĐỀ BẢO MẬT CHO CLOUD DATACENTER
VẤN ĐỀ BẢO MẬT CHO CLOUD DATACENTER
Cập nhật 16/07/2019 04:07:22
Mọi doanh nghiệp đều quan ngại về vấn đề bảo mật của data center (trung tâm dữ liệu), lo sợ rằng luồng dữ liệu ra vào data center có được mã hoá để đảm bảo rằng không một ai có thể đọc và lấy được thông tin từ bên ngoài hay không. Đối với trung tâm vật lý thông thường, doanh nghiệp phải đầu tư thêm phần mềm chuyên dụng, server chuyên dụng, thiết bị ngoại vi để đảm bảo được tính an toàn và bảo mật cho dữ liệu.

Mọi doanh nghiệp đều quan ngại về vấn đề bảo mật của data center (trung tâm dữ liệu), lo sợ rằng luồng dữ liệu ra vào data center có được mã hoá để đảm bảo rằng không một ai có thể đọc và lấy được thông tin từ bên ngoài hay không. Đối với trung tâm vật lý thông thường, doanh nghiệp phải đầu tư thêm phần mềm chuyên dụng, server chuyên dụng, thiết bị ngoại vi để đảm bảo được tính an toàn và bảo mật cho dữ liệu.

Dữ liệu của khách hàng sẽ được tải về trung tâm dữ liệu của Iron Mountain, được cập nhật tự động và sau đó được chuyển sang khu vực ngoại tuyến (off-site) trên trung tâm dữ liệu để bảo mật. Nguồn dữ liệu này sẽ được các kỹ sư CNTT sao chép bằng các ứng dụng chuyên biệt, sau đó lưu trữ riêng để có thể đáp ứng nhu cầu khôi phục hay sao lưu của khách hàng vào bất cứ lúc nào. Điều này không những giúp tiết giảm được thời gian truyền tải dữ liệu mà còn giúp hệ thống mạng của khách hàng giảm bớt tải.

Khách hàng doanh nghiệp, cơ quan tổ chức đã có thể yên tâm về bảo mật cho hệ thống mạng của mình. Cloud Datacenter có hệ thống quản lý trực quan cung cấp khả năng theo dõi các loại hoạt động đang lưu thông trong hệ thống, có công cụ mạnh mẽ trong việc quản lý các chính sách bảo mật, đồng thời có cơ chế phòng chống tấn công mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay.

 

Hệ thống tường lửa cung cấp khả năng bảo vệ trong thời gian thực (Real-time network protection) đối với những dạng tấn công và những mối đe dọa đối với an ninh mạng.

 

Đồng thời Cloud Datacenter cũng cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện chống lại các mối đe dọa đang tồn tại và tiềm ẩn trên hệ thống hoạt động trực tuyến. Các tính năng bảo mật như sau:

 

- Stateful Inspection Firewall: Kiểm soát dữ liệu trong hệ thống.
- Mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPN): Cho phép việc kết nối và truyền tải dữ liệu được mã hóa an toàn giữa các site hoặc từ người dùng cá nhân.
- Load Balancing: Cho phép cân bằng tải cho nhiều server hoặc để sử dụng tối ưu khả năng xử lý của máy chủ.
- Chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).