+84 28 39 338 339
Giới Thiệu về TPCOMs
Lịch sử hình thành

TPCOMS được thành lập bởi các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trên thị viễn thông Việt Nam. Là nhà cung cấp các dịch vụ viễn thông và CNTT chuyên nghiệp, cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ bao gồm 100+ chuyên gia, kỹ sư viễn thông, CNTT. Hạ tầng đồng bộ, đội ngũ sales và pre-sales chuyên nghiệp. Mang đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ viễn thông cơ bản, các giải pháp CNTT trên nền tảng hạ tầng và công nghệ tốt nhất.

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và CNTT hàng đầu Việt Nam, mang lại sức mạnh kết nối cho cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam.
Khách hàng là trung tâm. Tpcoms lấy hiệu quả của khách hàng làm mục tiêu hoạt động trên cơ sở đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, dịch vụ khách hàng tốt nhất.
Khách hàng chỉ trả tiền khi thực sự hài lòng.
Hợp tác kinh doanh chỉ thành công khi các bên cùng có lợi ích.
Các cam kết phải được thực hiện là nền tảng của hợp tác lâu dài.

Nền tảng hoạt động

Hạ tầng mạng đã triển khai tại TP.HCM và 20 tỉnh thành.
Hệ thống Core / POP / các tuyến truyền dẫn liên tỉnh.
Quyền khai thác các tuyến truyền dẫn quốc tế từ các Telco lớn, tuyến đường trục hợp tác chiến lược với VTC, MBF, Gtel, SPT.