TPConnect

TPConnect bao gồm các dịch vụ được TPCOMS cung cấp để tạo ra mạng lưới kết nối và truyền tải dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp về lượng dữ liệu truyền tải, vị trí kết nối, tốc độ xử lý, độ bảo mật, chi phí và dịch vụ hỗ trợ.

Dịch vụ Kênh thuê riêng - ILL

Dịch vụ Kênh thuê riêng – ILL (Internet Leased Line) là dịch vụ Internet trực tiếp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu truy cập Internet chất lượng cao của doanh nghiệp. Được kết nối qua kênh truyền riêng từ khách hàng đến TPCOMS qua mạng cáp quang hoàn toàn.

Dịch vụ Truyền số liệu - VPN

Dịch vụ Truyền số liệu – VPN là dịch vụ truyền số liệu dựa trên công nghệ Mạng riêng ảo (VPN), sử dụng đường truyền cáp quang trực tiếp đến địa chỉ khách hàng, đáp ứng nhu cầu kết nối nhiều địa điểm với tốc độ cao, chất lượng ổn định và hỗ trợ đa dịch vụ.

Dịch vụ Cáp quang điểm nối điểm - Dark Fiber

Dịch vụ Cáp quang điểm nối điểm – Dark Fiber là dịch vụ cho thuê cáp quang trực tiếp giữa 2 hay nhiều địa điểm của khách hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thiết lập kết nối trực tiếp với các ứng dụng đòi hỏi băng thông không giới hạn, toàn quyền quản lý đường truyền với độ bảo mật tuyệt đối.

Dịch vụ Kênh thuê riêng quốc tế - Direct Connect

Dịch vụ Kênh thuê riêng quốc tế – Direct Connect kết nối trực tiếp từ văn phòng của khách hàng tại Việt Nam đến địa điểm của khách hàng trên toàn cầu và kết nối trực tiếp đến các nhà cung cấp dịch vụ Cloud lớn đảm bảo độ bảo mật, băng thông dành riêng và độ trễ thấp.

Các dịch vụ Add-Ons đề xuất

Public Cloud

Là dịch vụ đám mây công cộng, được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây duy nhất tại Việt Nam được VMware kiểm chứng, tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của VMW toàn cầu về độ an toàn và tính ổn định cao.

Virtual Private Cloud

Là dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS) cung cấp trọn gói tài nguyên được tách ra dùng riêng hoàn toàn từ một hạ tầng điện toán Đám mây công cộng trên nền tảng VMware, đảm bảo về khả năng kiểm soát, khả năng hiển thị và bảo mật.

Dedicated Private Cloud

Là dịch vụ cung cấp hệ thống máy chủ ảo dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu trong việc quản trị hệ thống.

Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn.