Chuyên Viên Kinh Doanh – Viễn Thông & CNTT (Thu Nhập Đến $1000)

Mô tả công việc Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu doanh số được giao. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên chỉ tiêu doanh số được giao. Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục […]

Trưởng Phòng Bán Lẻ

JOB DESCRIPTION Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu doanh số được giao.• Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên chỉ tiêu doanh số được giao.• Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng.• Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký dịch vụ […]

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – LĨNH VỰC CLOUD

THÔNG TIN CÔNG VIỆC Chức danh: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – LĨNH VỰC CLOUD Bộ phận: Trung Tâm Kinh Doanh Quản lý trực tiếp: Trưởng Phòng Trung Tâm Kinh Doanh Quản lý gián tiếp: Giám Đốc Trung Tâm Kinh Doanh Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6, từ 8 giờ – 17 giờ […]