CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – LĨNH VỰC CLOUD

THÔNG TIN CÔNG VIỆC Chức danh: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – LĨNH VỰC CLOUD Bộ phận: Trung Tâm Kinh Doanh Quản lý trực tiếp: Trưởng Phòng Trung Tâm Kinh Doanh Quản lý gián tiếp: Giám Đốc Trung Tâm Kinh Doanh Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6, từ 8 giờ – 17 giờ […]