Chuyên Viên Kinh Doanh – Viễn Thông & CNTT (Thu Nhập Đến $1000)

Mô tả công việc Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu doanh số được giao. Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên chỉ tiêu doanh số được giao. Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục […]

Trưởng Phòng Bán Lẻ

JOB DESCRIPTION Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu doanh số được giao.• Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên chỉ tiêu doanh số được giao.• Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng.• Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký dịch vụ […]

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – DỊCH VỤ CLOUD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Phòng định kỳ tháng/ quý/ năm, đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đã cam kết. Tổ chức thực hiện chính sách kinh doanh, chính sách khuyến mại của công ty đặt ra. Xây dựng hệ thống kênh, […]