Trưởng Phòng Bán Lẻ

JOB DESCRIPTION Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng theo chỉ tiêu doanh số được giao.• Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên chỉ tiêu doanh số được giao.• Tìm kiếm khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng.• Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký dịch vụ […]

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – LĨNH VỰC CLOUD

THÔNG TIN CÔNG VIỆC Chức danh: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – LĨNH VỰC CLOUD Bộ phận: Trung Tâm Kinh Doanh Quản lý trực tiếp: Trưởng Phòng Trung Tâm Kinh Doanh Quản lý gián tiếp: Giám Đốc Trung Tâm Kinh Doanh Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6, từ 8 giờ – 17 giờ […]

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – DỊCH VỤ CLOUD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Phòng định kỳ tháng/ quý/ năm, đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đã cam kết. Tổ chức thực hiện chính sách kinh doanh, chính sách khuyến mại của công ty đặt ra. Xây dựng hệ thống kênh, […]